Poskytujeme široké portfólio produktov na kontrolu pohybu a dochádzky Vašich zamestnancov.


Viac o nás

Našim zákazníkom dodávame hodnoty tým, že im poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektivnejšie riešenia v oblasti kontroly dochádzky a prístupu.

 Spracujeme pre vás kompletný projekt systémov, podľa vašich potrieb a cenovú kalkuláciu na mieru.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle

+421 948 317 784

alebo vyplňte krátky formulár a naše obchodné oddelenie Vás bude spätne kontaktovať

Aktuálne projekty

timeline_pre_loader

Technický skúšobný ústav stavebný, n.o.

DOCHÁDZKA 08.2016

OFZ, a.s.

PRÍSTUP 08.2016

Športové gymnázium, Trenčín

TURNIKETY 08.2016

L.I.S.A. s.r.o.

PRÍSTUP 08.2016