Docházkový systém AttendanceProW

 

Dochádzkový systém od spoločnosti BIOMETRIC, spol. s r. o. je určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Našim cieľom je automatizované spracovanie údajov zo snímačov a spracovanie dochádzky, zároveň zamedzenie podvodov pri evidencii príchodov a odchodov jednotlivých zamestnancov a s tým súvisiace preplácanie hodín ktoré nie sú oprávnené, čo prináša značnú úsporu v krátkom čase.

 

              Vedeli ste?

     Obmedzením manipulácie s dochádzkou zamestnancov ušetríte ročne až 10% mzdových nákladov?

 

Moderný program na evidenciu dochádzky

 • Každý zamestnanecký záznam môže byť nastavovaný individuálne
 • Podpora monitorovania aktivít
 • Podpora dovoleniek, sviatkov a voľna
 • Denne synchronizované reporty
 • Zaznamenávanie skorších príchodov, skorších odchodov, meškaní a celkového odpracovaného času
 • Automatický generuje mesačné dochádzkové reporty
 • Mesačné dochádzkové reporty obsahujú:
  • Presnú dochádzku jednotlivých zamestnancov za mesiac
  • Presnú dochádzku všetkých zamestnancov za mesiac
  • Celkový odpracovaný čas zamestnanca za mesiac
  • Celkové meškanie zamestnanca za mesiac
  • Mesačnú štatistiky dochádzky
 • Eliminuje možnosť podvodu.
 • Možnosť zrušenia prístupu stratenej alebo ukradnutej karte za pár sekúnd.
 • Povolenie prístupu zamestnancom iba v určitom čase.
 • Redukuje pracovný vyťaženie nadriadených.
 • Výstup vo formáte Microsoft Excel tj. xls, ktorý umožňuje konverziu na univerzálny formát xlm.
 • Možnosť zadávania základných ako aj osobných údajov o zamestancoch:
  • Denne, mesačné ako aj individuálne reporty

 

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne sledovať dochádzku zamestnancov. Ponúka široké možnosti evidencie a úprav.

Ukážky programu

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie samostatne. 

 

Nastavenie pohyblivej pracovnej doby Nastavenie pohyblivej pracovnej doby

Obr. 1 - Nastavenie pohyblivej pracovnej doby

 

Detailný prehlad dochádzky jedného zamestnanca

Obrazok 2 - Detailný prehlad dochádzky jedného zamestnanca

 

Zoznam zamestnancov

Obrázok 3 - Zoznam zamestnancov

 

Mesačný report jedného zamestnanca

Obrázok 4 - Mesačný report jedného zamestnanca